opstalverzekering verhuurde woning

Opstalverzekering Premie

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel simpel. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je premie kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het beterebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Op deze website kunje easy je opstalverzekeringvergelijken op premie én kwaliteit. We hebben alleinformatie over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aanschaffen en moet je een opstalverzekering vinden? Bij ons kun je makkelijk de opstalverzekering vergelijken op kostenen dekking. Zo vind jij in enkele stappen engemakkelijk een opstalverzekering diepast bij je opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul tevens je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de optie om tevensde inboedelverzekering tevens meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij je huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je jouw opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type woning je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je woning heeft, of je huis beveiligdis, wat de oppervlakte van je huis is én wat het bouw12maanden van je huis is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je kennis in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de kwaliteitvan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal ingevuld?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op bescherming en prijs.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je onmiddellijk de 3 voordeligste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook aanstonds online kunt vinden. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier ook altijd bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook gauw de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op 1 website,snel toch?

Annuleren als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je je opstalverzekering opzeggen. Het huis dat jehebt verzekerd is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eennieuw huis gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in je oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeraar. In de regel kun je de oude woning nog een poosjekosteloosgedekt houden op een verzekering zodat je geente hoog verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeringsmaatschappij, vrijwel altijd kan dit voor circa 2 maanden.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekeringis de verzekering waarmee je jouw huis verzekert tegenonvoorziene gebreken, zoals brand-, water-, en stormgebreken(vanaf windkracht 7). Het gaat hierbij om gebreken aan alles watnagelvast zit aan de woning.

Korting

Veel opstalverzekeraars gevenkorting op je premie wanneer jouwhuis is beveiligd. In onze vergelijking kun je aangeven of je eenPolitiekeurmerk Veilig Wonen of Borg-certificaat hebt. Opstalverzekeringsmaatschappijenschatten de kans op gebreken aan de opstal dan kleiner. Ben je in hetbezit van een Politiekeurmerk Veilig Wonen of het Borg-certificaat? Dan gevende meeste opstalverzekeraars je 10% korting.

Opstalverzekering annuleren

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit simpeldoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. In deregel kun je je opstalverzekering ook onlinebeëindigen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ook kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij een aantalopstalverzekeringsmaatschappijen kun je jouw opstalverzekering pas maandelijks annuleren na de 1stecontracttermijn van een kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder beëindigen. Je hebtdan onder meer te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet meestal mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet compleet verzekerd bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven