beste zorgverzekering 1

Overstappen Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt meestal dat ze geen uitgebreide zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Enkele zorgverzekeraars bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze natuurlijk aansluiten op jouw wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten contracten af met alle ziekenhuizen en medischspecialisten. Hier heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Wil je liever per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeraarszij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer duste allen tijde bij jezorgverzekeraar of je met jouwziektekostenverzekering een helebetaling krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeallicht ookgauw in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer perkalenderjaar. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt volledig af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms wat later

Je betaalt nooit ogenblikkelijk in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voordat deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het geboden eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het geboden eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elk jaar opnieuwberekent de regering welkezorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer vergoed wordt door de basisverzekering, zotevens voor . Op Prinsjesdag is door de Koning voorgelezen watde nieuwe dingen inhouden voor het komende 12 maanden.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven