rechtsbijstandverzekering vergelijken

Premie Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringvinden dan doet u er goed aan eerst deaanbieders te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnspecifieke pakketten gericht opconsumentengeschillen.Met onze vergelijker kunt ueasy kiezen welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meest voordelige verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij hier is heelmakkelijk. Je hoeft maar enkele gegevens in te vullen en je ziet terstond welke rechtsbijstandverzekeringhet beste bij jou past. Als je wilt,kun je ook de voorwaarden van de polis vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringligt niet voor de hand om af te sluiten, maar kan opeens nodig zijn! Het is dantevens geen onnodige luxe om een goede rechtsbijstandverzekering af tesluiten. Kijk naar de kenmerken van de verzekering vandie op onze website worden vergeleken.

Deskundige juridische hulp onbekommerd over de kosten

Een juridisch probleem kan in hetdagelijks leven in verscheidene situatiesontstaan. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u terugvallen op deskundige juridische hulp, zonder dat u zich zorgenhoeft te maken over de kosten.

FBTO heeft als eersteverzekeringsmaatschappij een rechtsbijstandverzekeringwaarbij u zelf kunt bepalen welke dekking u wilt. En daarombetaalt u alleen voor de dekking die u nodig heeft.

U kunt kiezen uit de volgende modules: Consument &Wonen, Verkeer, Inkomen en Medisch.

De pluspunten van de FBTO rechtsbijstandverzekering zijn:

  • modules zijn los van elkaar af te sluiten
  • het hele gezin is meeverzekerd
  • geen nietminder dan claimbedrag
  • slimmer kiezen is gelduitsparen.

    Verschillende typen rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor premie rechtsbijstandverzekering,premie-rechtsbijstandverzekering

    Een rechtsbijstandsverzekering werkt over hetalgemeen met aparte dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het belangrijk te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

    Wie kiest voor een dekking overhet inkomen, krijgt juridisch advies als hijdreigt ontslagen te worden of een ander juridisch geschil heeft metde baas. Deze dekking is niet alleen nuttig als men problemen met de uitkeringsinstantie heeft. Dedekking is alleen geldig voor consumenten in loondienst. Wieeigen ondernemer of ZZP’er is, moet daarvoor een aparte verzekering afsluiten.

Scroll naar boven