inboedelverzekering verplicht

Prijs Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse spullen in je huis tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het meenemen van je laptop, of een meubelstuk met gebreken door water. Let er op dat vrijwel elke verzekeraar zijn eigen doorsnee voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je spullen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt ensimpel via onze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eeninteressantekeus. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaankopen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversebrede inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inboedelook extra onkosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekbatterijen diverseapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet op gelet worden?

Wat is er meeverzekerd?

In principe is alles in uwspullen meeverzekerd bij een inboedelverzekering. Voorwelk bedrag alles verzekerd is, hangt af vanhet bedrag dat is verzekerd. Maar op zich is dus allesdat in huis staat meeverzekerd. In de meeste gevallen wordt eeninboedelverzekering vooral gebruikt voor exclusieve apparatuur.

Bij verhuizen

Wanneer u gaat verhuizen, wordt een inboedelverzekeringautomatisch meeverhuisd. U moet wel bij deverzekeringsmaatschappij aangeven dat u gaat verhuizen. Aangeziende spullen in principe niet veranderd van waarde, maaktdit voor de verzekering bijna niets uit. Alleen indienuw spullen met een verhuizing flink veranderd, zal dekostprijs moeten worden aangepast.

Inboedelverzekering afsluiten

Een inboedelverzekering kan worden afgesloten op de websitevan de verzekeringsmaatschappij. Het beste is om meerdereproviders met elkaar te vergelijken. Bekijk goed welkevoorwaarden van de polis er zijn, want dezekunnen best wel verschillen per aanbieder. Zoek iets uit waar u tevreden overbent en kijk naar de prijs en de voorwaarden. Zo vindt u het beste aanbod.

Scroll naar boven