wat is een rechtsbijstandverzekering

Prijs Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat je rechtenen plichten zijn.

Dehoogte van de maandprijs wordt verder beïnvloed door uwgezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en devraag of u een vrijwillig eigen risico wilt accepteren.Tevens kennen niet alle rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kostenin het situatie er per slot van rekening een advocaat moet wordeningeschakeld. Een ongelimiteerde bescherming van deze externekosten leidt over het algemeen tot eenwat hogere premie.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond tevens na te gaan welkeverzekeraar de bestebeoordelingen heeft gekregen.

Voordelen van de rechtsbijstandverzekering

De jaarmaandprijs van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is eenvoudig terugverdiend als u deze maandprijs vergelijkt met deonkosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

  • De bescherming geldt niet alleen vooruzelf, maar tevens voor al uw gezinsleden.
  • U kunt door zekere modules wel ofjuist niet te selecteren, de bescherming van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
  • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische kosten komt te staan.

    Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

    Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële vergoeding in het geval vanproblemen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het ineen aantal gevallen wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Het kan gebeurendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

    Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen geschillen verwachten en uw maandelijksemaandpremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven