beste sim only

Prijsvergelijk Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige mobiele telefoon kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only abonnementaf te sluiten. Bij ons kunt u makkelijk Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk doorslaggevend Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk abonnement kennis over:

 • Wat deabonnementspremie per maandis.
 • Wat de totale korting op uwabonnement is.
 • Wat de totale abonnementskostprijsmaandelijks is.
 • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enkosten voor nummerbehoud zijn.
 • Wat de kostprijs is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste optieis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? uiteraardkunt u het ook allemaal kiezen, dat is helemaalaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het cruciaal dat u met meerdere dingen rekening houdt:

 • Hoeveel belminuten u maandelijks nodig heeft.
 • Hoeveel sms-berichten u elke maand nog verstuurt.
 • Hoeveel MB aan internet op demobiel u maandelijksverbruikt.

Op het moment u uw mobieltje gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er te allen tijde wel eentje die bij upast.

De diverse simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde gratis simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verschillendesoorten: je hebt eengangbaresimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is dedoorsneesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire smartphones die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben meestal een micro simkaart nodig. Deordinairesimkaart wordt telkens minder gebruikt in mobieletelefoons.

Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deaanbieder van jekeuzemogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

De 5pluspunten van een Sim Only abonnement

Het is duidelijk dat een Sim Only contract enkelepre’s heeft vergeleken met een traditioneel abonnement en prepaid. Een Sim Only contract isook een goed alternatief als je niet iederecontractduur van Mobielabonnement wilt wisselen of als je nog tevreden bent met je huidigesmartphone. Met Sim Onlyprofiteer je van een veel lager maandelijks bedrag datje kwijt bent voor je smartphone gebruik.

Als je te allen tijde eenabonnement hebt gehad in combinatie met de nieuwstesmartphones, kan het kiezen voor Sim Only ook eenverstandigekeuzemogelijkheid zijn. Op het moment databonnement afgelopen is en je een toestel hebtdie de facto nog primawerkt, kun je deze blijven gebruiken voor een veel lagerepremie per maand.

Hier staan de pre’s van een Sim Only contract op eenrijtje:

 • Hippe nieuwe smartphone duur: Je wilt wél graag de allernieuwste telefoon. Dan moet je bij een Sim Only contract in 1 maal een hoop geld neerleggen. Een nieuwe mobieltje kan maar zo 600 euro kosten.
 • Simlockvrij: Heb je nog een smartphone liggen? Dan moet die telefoon wel simlockvrij zijn. Anders kan de nieuwe Sim Only simkaart niet in de smartphone. Houd er bij het aankopen van een nieuw apparaat rekening mee dat het toestel simlockvrij is.
 • Geen leentoestel: Gaat je telefoon kapot? Dan kun je geen gebruik maken van extra services die abonnementen met apparaat wel bieden. Je kunt bijvoorbeeld geen leentoestel gebruiken. Werkt je telefoon compleet niet meer? Dan moet je (weer) een nieuwe toestel aanschaffen.
 • eenvoudig internet duurder: Bij een goedkope aanbieder zitten snelle internetservices zoals 4g, over het algemeen niet inbegrepen. Wil je wel per se gebruik maken van 4g? Dan betaal je daar extra voor.
 • kostprijs hoger buiten de belbundel: Bel je buiten je belbundel? Dan is je abonnement ineens een stuk duurder. Je betaalt veel hogere onkosten als je de limiet van je bundel bereikt hebt.

zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe abonnement een grotere MB bundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de hoeveelheid wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiele telefonie bedrijven bieden trouwens de mogelijkheid om gedurende je telecomabonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een abonnement zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: hetordinaireformaat, micro sim en nano sim. Hetgebruikelijkeformaat werd met name vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenproviders hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieletelefoons gebruiken een nano simkaart.

De meeste SimOnly providers leveren de simkaart op alle formaten. Deconsument van het SimOnly abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestaltevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primaoptie op welk moment je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse telefoon tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is vooralbruikbaar als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je op zoek bent naar een Sim Only? Vindt hier demeest goedkope Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen omsnel en simpel het meest voordelige Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlyabonnement hierna af te sluiten. Om hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet contract af tesluiten moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeelke maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je snel je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt ook opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Opwelk moment je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeeenvoudig het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest goedkope contractgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en hierna kun je het Sim Only abonnementafsluiten bij detelecomprovider.

Scroll to top