rechtsbijstandverzekering betekenis

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten

Of u nou een consument bent bent of een bedrijfhebt. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischgeschil betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kaneasy in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop onze website.

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor juridische bijstand.Ook wel rechtshulp genoemd. Onder andere bijproblemen op het werk. Denk daarbij aan hulp bij het oplossen van problemen bijontslag. Ook biedt de verzekering rechtshulp bij o.a.problemen met uw buurman of uitkeringsinstantie.Het kan zo zijn dat er voor je zaak een jurist ofeen andere specialist nodig is die niet in dienst is van derechtsbijstandverzekeraar. Je kunt dan zelf een advocaat of specialist kiezen.Voor deze externe onkosten ben je verzekerd.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt normaal gesproken een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischconflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt udoch alleen in als udaadwerkelijk een juridisch geschil heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftover het algemeen erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of toch liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Rechtsbijstandverzekeraars brengenhier tegenin dat zij vaak honderdenadvocaten of juristen (en soms tevens advocaten) indienst hebben die in de regel binnengespecialiseerde afdelingen werken. Bovendien, zo stellen zij, heeft eenadvocaat die op basis van een uurtarief werkt juist belang bij (te) langdoorprocederen zelfs als dit niet in het belang van zijn cliënt is.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële uitbetaling in het geval vanproblemen, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het ineen aantal gevallen wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is afhankelijk van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksemaandpremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven