rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Consumentenbond

Een juridisch conflict kaniedereen krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltzeker niet te veel maandprijsbetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksekosten.

De maandprijs varieert grofweg tussen 100euro per kalenderjaar voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte bescherming tot ca. 300 euro pertwaalf maanden voor eenuitgebreide gezinsrechtsbijstandverzekering.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond ook na te gaan welkeverzekeringsmaatschappij de goedkoperebeoordelingen heeft gekregen.

Pre’s van de rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is simpel terugverdiend als u deze premie vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

  • De bescherming geldt niet alleen vooruzelf, maar ook voor al uw gezinsleden.
  • U kunt door bepaalde modules wel ofjuist niet te selecteren, de bescherming van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
  • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische onkosten komt te staan.

    Verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor rechtsbijstandverzekering consumentenbond,rechtsbijstandverzekering-consumentenbond

    Een rechtsbijstandsverzekering werkt doorgaans met diverse dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het interessant te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

    In het verkeer ontstaan er veel geschillen.Bijvoorbeeld als men bij een ongeluk betrokken is. Derechtsbijstandsverzekering kan dan helpen met de afwikkelingvan de zaak. Je bent dus extra verzekerd voor juridische bijstand als je een probleemhebt opgelopen bij deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij niet alleen omongelukken met de auto of motor, maar ook als voetganger of fietser. Om diereden noemt men deze verzekering in de regelvaak verkeersrechtsbijstandverzekering.

Scroll naar boven