wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Das

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeval inhet verkeer. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechtenen plichten zijn.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: Je bent verzekerd voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Onder andereals je niet blij bent met de aanschaf van eenmotorfiets en je er met de dealer nietuitkomt.

Inkomen: Je verzekert je voorproblemen over je werk, bijvoorbeeldbij ontslag. Denk ook aan problemen rond jeuitkering.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorproblemen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een geschil rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens verzekerd voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Fiscaal recht en vermogen: onder meergeschillen over de aan- of verkoop van aandelen,obligaties en opties. Ook geschillen waar debelastingrechter bij betrokken is, zijn verzekerd. Deze dekkingbieden we nietalgemeneaan. Wil je je hiervoor wel verzekeren? Neem dan contact met ons op, wehelpen je graag.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer 45% van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische adviezen krijgen om uw recht te halen in een probleem.

Een probleem kan op verschillendefronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een conflict na eenongeluk, een conflict bij de overname van een koopwoning,een geschil op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u opjaarbasis een prijsvoor de premie die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat.Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart uhoge onkosten als het tot een geschil zou komen.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle uitbetaling in het geval vangeschillen, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het ineen aantal gevallen wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Meerinformatie over uw eigen risico en het gebruik daarvan vindt u in devoorwaarden van de polis van een rechtsbijstandverzekering.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijksemaandprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven