rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Kosten

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat je rechtenen plichten zijn.

De premie varieert grofweg tussen 100euro per 12 maanden voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte dekking tot ca. 300 euro pertwaalf maanden voor eenveelomvattende gezinsrechtsbijstandverzekering.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om perdefinitie de goedkoopste rechtsbijstandverzekering te kiezen.Maar de goedkoopste hoeftzeker niet debeste te zijn. De klassevan de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij eenjuridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van debescherming zijn minstens zo belangrijk.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringligt niet voor de hand om af te sluiten, maar kan opeens nodig zijn! Het is dantevens geen overtollige luxe om een goede rechtsbijstandverzekering af tesluiten. Kijk naar de kenmerken van de verzekering vandie op onze website worden vergeleken.

Deskundige juridisch advies onbezorgd over de kosten

Een juridisch geschil kan in hetdagelijks leven in verschillende situatiesontstaan. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u terugvallen op deskundige juridische hulp, zonder dat u zich zorgenhoeft te maken over de kosten.

FBTO heeft als eersteverzekeraar een rechtsbijstandverzekeringwaarbij u zelf kunt bepalen welke dekking u wilt. En daarombetaalt u alleen voor de bescherming die u nodig heeft.

U kunt kiezen uit de volgende modules: Consument &Wonen, Verkeer, Inkomen en Medisch.

De pre’s van de FBTO rechtsbijstandverzekering zijn:

  • modules zijn los van elkaar af te sluiten
  • het hele gezin is meeverzekerd
  • geen nietminder dan claimbedrag
  • slim kiezen is geldbesparen.

    Verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor rechtsbijstandverzekering kosten,rechtsbijstandverzekering-kosten

    Een rechtsbijstandsverzekering werkt over hetalgemeen met verschillende dekkingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het belangrijk te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

    Als consument is men bijvoorbeeld verzekerd tegengeschillen over de koop of huur van dingen bijbijvoorbeeld een webshop. Heb je een probleem met eenwebshop na een online koop, dan kan de rechtsbijstandsverzekeringhelpen met juridisch advies.

Scroll naar boven