vergelijk rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Particulier

Een juridisch conflict kaniedereen krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltallicht niet te veel premiebetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: denk aan een probleem bijaankopen of huren, of bijvoorbeeldeen conflict met je interneprovider.

Inkomen: Wonen: denk aan een conflict met de verhuurder van jewoning of circa de aankoop vaneen huis. In de regel valt eengeschil met de buren ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorgeschillen over je huur- of koopwoning.Onder meer een geschil rond hethuren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor problemen die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in enkelemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Op welk moment u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ute allen tijde de klantenservice bellen of chatten.

Verkeersconflicten

Met deze bescherming bent u gedektvoor juridische bijstand na gebreken en persoonlijk letsel die zijnontstaan in het verkeer (weg-, lucht, spoor – en waterverkeer). Maarook bij een geschil bij koop, verkoop, reparatie of onderhoud van uwvoertuig.

Binnen de module verkeer kunt u kiezen voor rechtsbijstandvoor alleen de ‘aanwezige motorrijtuigen’ of voor ‘alle verkeersdeelnemers’.Met deze laatste bescherming heeft u ook recht op rechtsbijstandwanneer u bijvoorbeeld op de fiets aanhet verkeer deelneemt.

Fiscale en vermogensconflicten

Deze module dekt geschillen met debelastingdienst. De dekking geldt pas vanaf het moment dat dezaak dient voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase). Tevensgeschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties enmogelijkheden in Nederland vallen onder deze module.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële betaling in het geval vangeschillen, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het af en toe wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is afhankelijk van het type juridischehulp wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksepremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven