wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Prijs

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een geschil. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering opzeggen

Een aantal rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het 1stejaar dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van 1maand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij onze website kun jeverschillende rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je maandelijks betaalt voor de verzekering die hetbeste bij je past.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met bescherming in meer dan eenmodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Op welk moment u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt uimmer de klantenservice bellen of chatten.

Verkeersconflicten

Met deze bescherming bent u gedektvoor juridische bijstand na schade en persoonlijk letsel die zijnontstaan in het verkeer (weg-, lucht, spoor – en waterverkeer). Maarook bij een geschil bij koop, verkoop, reparatie of onderhoud van uwvoertuig.

Binnen de module verkeer kunt u kiezen voor rechtsbijstandvoor alleen de ‘aanwezige motorrijtuigen’ of voor ‘alle verkeersdeelnemers’.Met deze laatste bescherming heeft u ook recht op rechtsbijstandop welk moment u onder andere op de fiets aanhet verkeer deelneemt.

Fiscale en vermogensconflicten

Deze module betaalt geschillen met debelastingdienst. De dekking geldt pas vanaf het moment dat dezaak dient voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase). Ookgeschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties enmogelijkheden in ditland vallen onder deze module.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n situatie zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekeringnemer verder helpen. In zekeregevallen moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan uitbetaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan belangrijk zijn in juridischeproblemen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat demaandprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het interessanteerst de gehele overeenkomst goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven