rechtsbijstandverzekering wat is dat

Rechtsbijstandverzekering Scheiding

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het aan gaan vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Bij deze website kun jegemakkelijk je rechtsbijstandverzekeringvergelijken en de verzekering vinden die bij jou past. Je beantwoordt eerstenkele vragen over je persoonlijke situatie. Ook kun jekiezen in welke gevallen je graag een beroep op rechtsbijstand wiltkunnen doen. Daarna zie je stantepede wat voor jou debetere deals zijn die jeonverwijld kunt aan gaan. Je kunt alle rechtsbijstandverzekeringen bekijken enmet elkaar vergelijken. Binnen tien minuten heb je al een goede rechtsbijstandverzekering geregeld.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Een rechtsbijstandverzekeringbeschermt u echter niet alleen tegen de hoge onkosten voorjuridisch advies bij een conflict. Ookkunt u vaak gratis juridisch advies ontvangenvia uw verzekeringsmaatschappij als er helemaal nog geen sprakeis van een probleem. Zeker wanneer ubijvoorbeeld een contract af moet sluiten kan het raadzaam zijn om hierover advies te krijgen van een jurist. Dezeadvocaten of juristen werken voor deverzekeraar waarbij u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Mocht het weltot een geschil komen, dan zullen deadvocaten of juristen u helpen bij het bemiddelen met eentegenpartij. In het geval dat het bemiddelen door advocatenof juristen geen effect heeft en er een rechtszaak aan te pas moet komen, dan wordt de zaak vaakuitbesteed.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle uitbetaling in het geval vangeschillen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het soms wat lastig om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Meerinformatie over uw eigen risico en het gebruik daarvan vindt u in devoorwaarden van de polis van een rechtsbijstandverzekering.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen geschillen verwachten en uw maandelijksemaandpremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven