goedkope rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Wachttijd

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die advies biedt bij juridische problemen. Onderandere als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekeringvergoedt de onkosten van deze rechtsbijstand.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eengeschil. Vrijwelaltijd kun je ook advies inwinnen als er nog geenconflict is. Je wordt geholpen door juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakmeestal uitbesteed. Je hebt dan 2opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende kosten volledig vergoed. In devoorwaarden van de polis vind je tot welk bedrag dezekosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringligt niet voor de hand om af te sluiten, maar kan opeens nodig zijn! Het is danook geen overbodige luxe om een goede rechtsbijstandverzekering af tesluiten. Kijk naar de kenmerken van de verzekering vandie op onze website worden laten zien.

Deskundige juridische hulp zorgeloos over de kosten

Een juridisch probleem kan in hetdagelijks leven in diverse gevallenontstaan. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u terugvallen op deskundige juridische hulp, zonder dat u zich zorgenhoeft te maken over de kosten.

FBTO heeft als 1steverzekeraar een rechtsbijstandverzekeringwaarbij u zelf kunt bepalen welke dekking u wilt. En daarombetaalt u alleen voor de dekking die u nodig heeft.

U kunt kiezen uit de volgende modules: Consument &Wonen, Verkeer, Inkomen en Medisch.

De pre’s van de FBTO rechtsbijstandverzekering zijn:

 • modules zijn los van elkaar af te sluiten
 • het hele gezin is meeverzekerd
 • geen ten minste claimbedrag
 • slimmer kiezen is geldbesparen.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief simpel op te lossenproblemen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook geschillen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven