das rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Wonen

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltvanzelfsprekend niet te veel kostenbetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies hierom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksemaandprijs.

Rechtsbijstandverzekering annuleren

Een aantal rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentannuleren. Andere kun je pas na het 1ste12 maanden dagelijksbeëindigen met een opzegtermijn van éénmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Wat een rechtsbijstandverzekeringkost hangt af van de dekking dieje kiest. Hoe meer je wil verzekeren, hoe hoger de premie.Daarnaast is de kostprijs afhankelijk vanje gezinssamenstelling. Als je geen partner hebt is een rechtsbijstandverzekering voordeliger dan wanneer je onder andere inwonende kinderen hebt.Niet alle verzekeraarshebben een eigen risico. Je betaalt dan minder kosten per 30 dagen, maar je krijgt bij rechtshulp een lager bedraguitbetaald omdat dit eigen risico er eerst vanafwordt getrokken.

Pre’s van de rechtsbijstandverzekering

De jaarmaandprijs van een rechtsbijstandverzekering (enkelehonderden euro’s per jaar) is efficiënt terugverdiend als u deze maandprijs vergelijkt met dekosten van een advocaat of jurist bij een juridisch geschil.

 • De dekking geldt niet alleen vooruzelf, maar tevens voor al uw gezinsleden.
 • U kunt door bepaalde modules wel ofjuist niet te selecteren, de dekking van uw rechtsbijstandpolismin of meer op maat maken.
 • Een rechtsbijstandverzekeringkan bijdragen aan het gevoel dat u bij onvoorziene juridische problemen nietvoor grote juridische onkosten komt te staan.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossenproblemen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verhuurdervan een woning. Ook conflicten die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven