goedkope rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Zonder Wachttijd

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfhebt. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischprobleem betrokken raakt. Veel consumentenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kangemakkelijk in de papieren lopen. Het is daarominteressant om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop hier.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridische hulp bij eenprobleem. Meestal kun je tevens advies inwinnen als er nog geenconflict is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een probleem. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig uitbetaald. Dezekosten vallen onder externe kosten.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in meer dan 1modules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ualtijd de klantenservice bellen of chatten.

Woonconflicten

Hiermee heeft u recht op juridische bijstand bij allegeschillen die te maken hebben met wonen.

Zoals koop- of huurgeschillen. Maar tevens eenconflict met uw aannemer of met de gemeente. Een geschil metde buurman over bijvoorbeeld een schutting.

Mediation bij echtscheiding

U krijgt hulp van een mediator bij het beëindigen van eenhuwelijk of geregistreerd partnerschap. U krijgt mediation als uw huwelijk ofgeregistreerd partnerschap langer dan 3 12maanden heeft geduurd EN deze module opzijn minst 3 12 maanden verzekerd is.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt deconsument ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Alle schade boven het eigen risicobedrag wordtbetaald door de rechtsbijstandsverzekering. De schadewordt betaald tot een maximaal bedrag, het zogenoemde‘maximum verzekerd bedrag’. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de kosten.

Scroll naar boven