onbeperkt data sim only

Sim Abonnement Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract vinden. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken

Steeds meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een smartphoneaankopen en daar een SimOnly abonnement bij kopen, of datklanten eerst voor een contract metsmartphone kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

De prijzen van SimOnly abonnementen verschillen enorm; met onzevergelijker kun je goedkope Sim Onlyvergelijken. Op onze site vergelijk jesimpel Sim Only abonnementen envind je snel degoedkoopste Sim Only aanbiedingen die aan jouw wensen voldoen. Je hebt dekeus uit alle Sim Only aanbieders die in onsland actief zijn.

Goedkoopste Sim Only

Sim Onlyabonnementen zijn erg goedkoop. De meestvoordelige Sim Onlyabonnementen zijn af te sluiten voor €2,50 per maand.Hiervoor krijg je een beperkte hoeveelheidbelminuten, sms’jes en internetdata.

Of je nou kiest voor een beperkt Sim Only contract of een uitgebreid abonnementmet belminuten, sms’jes en onbeperkt internet: op dezewebsite kun je Sim Onlyvergelijken zodat je een goedkope SimOnly vindt die bij jou past.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een mogelijkgebrek van een telecomabonnement is dat je alsafnemer zelf over eentelefoontoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit niet duurder is. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe contract zonder smartphone een grotere MB bundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de verzameling wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de oplossing om lopende je overeenkomst voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens providers die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een abonnement en Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement neemt de klant geentelefoon af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deklant van het internet en mobielbellen abonnement, moet zelf een smartphone regelen.

Bij een telefoon met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de telefoon, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de premie zijn inbegrepen.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de providerkosten. De meeste aanbieders brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeaanbieders verrekenen die kosten met de 1stemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met over het algemeenook nieuwe lage tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande 06-nummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleproviders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphonewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetslim om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een abonnement neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste providers bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(verzamelingdata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij spoorslags een nieuwe smartphone wordtgeleverd. Onder andere Vodafone en Tele2.

En er zijn aanbieders die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn meestal laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft enkele pluspunten ten opzichte van deaanschaf van een abonnement inclusief mobieletelefoon.

  • Je kunt aanzienlijkuitsparen op de kosten.
  • Kies voor een korte contractduur, dankun je in enkele stappen overstappen als eenandere partij een goedkoper contract aanbiedt.

    Geld overhouden door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

    Wil je besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomprovider zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract is gebondenaan van je telecomprovider. Eenaantal aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon abonnement kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst eindigt bij jeprovider en sluitsubiet een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven