onbeperkt data sim only

Sim Only Aanbiedingen Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistemogelijkheid. Bij Belgemakkelijk vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Tele2.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken

Continu meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobiele telefoonaankopen en daar een SimOnly contract bij aankopen, of datconsumenten eerst voor een contract mettelefoon kiezen en na de duur van hetcontract overstappen op SimOnly omdat zij hun telefoon nog goed genoeg vinden.

De prijzen van SimOnly abonnementen verschillen enorm; met onzevergelijker kun je goedkope Sim Onlyvergelijken. Op deze site vergelijk jesimpel Sim Only abonnementen envind je in enkele stappen devoordeligste Sim Only aanbiedingen die aan jouw wensen voldoen. Je hebt deoptie uit alle Sim Only aanbieders die in Nederland actief zijn.

Sim Only verlengen

Het is dus immerverstandig om in de gaten te houden wanneer de 1ste contractperiode afgelopen is zodat je nooitteveel betaalt voor je Sim Onlyabonnement. Hiervoor kun je dus twee dingen doen: je Sim Only verlengen of overstappen op een anderetelecomprovider voor een nieuwabonnement. Je kunt, afhankelijk van jetelecomaanbieder, vanaf 6 tot 2maanden voor het aflopen van je overeenkomst ervoor kiezen om dezete verlengen.

Simlockvrije smartphone

Ernaast is een iPhone mobieltje zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe telefonie abonnement een grotere internetbundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de hoeveelheid wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de kans om gedurende je abonnement voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn drie formaten simkaarten: heteenvoudigeformaat, micro sim en nano sim. Hetsimpeleformaat werd ook vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenproviders hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste SimOnly providers leveren de simkaart op alle formaten. Deklant van het contract zondermobiele telefoon kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen vooral in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige kosten te geldoverhouden, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De 1ste smartphones haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel deeenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driedoorsneeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Uitsparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je geld besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement hangt af van je provider. Sommige aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone contract kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jecontract afloopt bij jetelecomprovider en sluitaanstonds een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven