sim only abonnement

Sim Only Abonnement Vergelijk

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debeste providers enuitstekende service.

Wat is Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement krijg je alleen een simkaart; de mobiele telefoonmoet je dus zelf aanschaffen. Je simkaart heeft een eigen mobiel telefoonnummeren daaraan zijn je abonnementsgegevens gekoppeld.

Houd er wel rekening mee dat je eensimlockvrije toestel nodig hebt als je kiest voor een Sim Only abonnement. Alstelefoons los verkocht worden, zijn dit in de meeste gevallensimlockvrije telefoons.

Sim Only verlengen

Omdat het om een Sim Onlymet nummerbehoud gaat, blijf je gebruikmaken van dezelfde simkaart. Ditbetekent dus tevens dat je je eigen telefoonnummerbehoudt. Op het moment dat je een SimOnly contract hebt en je deze niet verlengt of opzegt, danloopt het contract stilzwijgend door. In eenaantal gevallen verlies je dan ook de maandelijksekorting die, meestal, alleen voor de 1ste contractduurgeldt.

Voorbeeld berekening

We nemen een Samsung mobiele telefoon als voorbeeld. Een nieuwe iPhone kost los al snel 769 euro. In combinatie met een smartphoneabonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, mits dit abonnement wordt aangegaan kost dit 970 euro per twaalf maanden. Bij een telefonie abonnement kost een vergelijkbaar telefoon met abonnement 30 euro, wanneer je de telefoon los zou kopen met een telefonie abonnement is een telecomcontract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal contract met een smartphone is dan vooral ideaal voor de consument die spoedig een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het toestel los te aanschaffen, daar waar een abonnement zonder mobiele telefoon is een overeenkomst voor telecom in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het betere is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is in de meeste gevallen genoeg om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een abonnement en Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract neemt de consument geensmartphone af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deklant van het SimOnly abonnement, moet zelf een telefoon regelen.

Bij een toestel met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de toestel, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de kosten zijn inbegrepen.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeproviders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige onkosten te uitsparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (deverzamelingdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eenabonnement inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 kalenderjaar. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je toch een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1keer moet betalen.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je in de markt bent naar een Sim Only? Vindt hier demeest voordelige Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen omeasy en efficiënt het goedkoopste Sim Only abonnement tevinden en om het Sim Onlyabonnement dan af te sluiten. Om hetmeest goedkope Sim Only onbeperkt internet contract aan te gaan moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jemaandelijks verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je simpel je verbruik berekenenvoor onder meer de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je per maand verbruiktbij je huidige mobieltje abonnement. Opwelk moment je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest goedkope Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jegemakkelijk het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en dan kun je het Sim Only abonnementvinden bij detelecomprovider.

Scroll naar boven