sim only met nummerbehoud

Sim Only Abonnement Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, over het algemeen aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Wil je wel een nieuwe smartphone , danis het verstandig om Sim Only abonnementen met de aankoop van een lostoestel te vergelijken metabonnementen waarbij zowel apparaat als abonnement wordengeleverd. Dit is met namepraktisch als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer af te rekenen.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden gedekt doorallerleitelecomaanbieders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk aanbiedersen virtuele providers,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerktelecomaanbieder heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. Nederland kent 4 netwerkaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich veel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inons land:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

De voordelen van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, geef je minder aan uitgaven. Bijna alle consumenten betalenvaak meer voor desmartphone bij hunbelcontract, dan voor hunwerkelijke gebruik. Hoeveel erte uitsparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder mobieltje voor jou het goedkopere is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is denken wij genoeg om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook telecom bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan aanbieders die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en efficiënt en simpel bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De optie hangt in de regel van meer dan een factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en depremie voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only continu populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementengedekt om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de mogelijkheid van deprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar per slot van rekening kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenkeuze maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder extra kosten smartphone krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder steeds zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandkosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jouwcontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomaanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Hierna zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’contract afloopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandetevens regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeprovider. Wel zogemakkelijk.

Overstappen naar een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder levert zeker pre’sop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je tevens korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuweduur van het contract.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je geld overhouden opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement is gebondenaan van je telecomprovider. Sommige providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone abonnement kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jecontract stopt bij jeprovider en sluitogenblikkelijk een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven