sim only aanbieding

Sim Only Onbeperkt Bellen En Internet Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belin enkele stappenen simpel helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistemogelijkheid. Bij Beleasy vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Simyo.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen smartphone hebben en die het jammer of teduur vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt tevens een‘los’ apparaat aanschaffen. In het verleden kreeg jede telefoon ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk volledig voor, door het duurdere abonnement.Op het moment dat je een Sim Only abonnement afsluit,ontvang je enkel een simkaart. Die simkaart is gekoppeld aan een mobiel nummer(automatisch).

De diverse simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde voor niks simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verschillendesoorten: je hebt eenalgemenesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is destandaardsimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben vaak een micro simkaart nodig. Degangbaresimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieletelefoons.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je immer dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jouwmogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling demogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

Simlockvrije smartphone

Ook is een iPhone mobieltje zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobieltje weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe contract zonder mobieltje een grotere MB bundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de oplossing om gedurende je telefoniecontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook telecom bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestesmartphones simlock vrij. Ergens nog een oudetelefoon liggen? De oudetelecomprovider kan desmartphone vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon ook simlock vrijkunnen maken.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt vaak van meer dan 1 factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekostprijs voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementenaangeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de keuze van deprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar tenslotte kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder extra kosten mobieletelefoon krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder continu zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeus voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse providers metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dehoeveelheiddata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee jaar. Sinds kort kun je ook hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je op de keperbeschouwd een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénkeer moet betalen.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobieltjecontract bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde telecomaanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll to top