data only sim

Sim Only Onbeperkt Bellen Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belsimpel helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeuzemogelijkheid. Bij Belgemakkelijk vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Simyo.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

 1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
 2. U koopt een los mobieltje

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je maandelijks kwijt wilt zijn. Een Sim Only contract aan gaan isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtsimpelthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomaanbieder, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwsmartphone simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomprovider als u uwsmartphone simlock vrij wilt laten maken.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltje waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse smartphone aan te schaffen, dan is hetslim om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

Aanschaf van een Sim Only contract heeft een aantalpluspunten ten opzichte van de aanschaf van een contractinclusief smartphone.

 • Je kunt aanzienlijk besparen op de kosten.
 • Kies voor een korte looptijd, dan kun jein enkele stappen overstappen als een anderepartij een goedkoper abonnement aanbiedt.

  Waarom is een Sim Only contractde betere keus?

  Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly contract zit hem volledig in het weglaten van desmartphone. Bij eengangbarecontract metmobieltje betaal je je jaarlijksekosten van je abonnement in tweeën.Een deel voor de belminuten en een deel voor jesmartphone. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetelefoon bepalendat je na de duur van je contract jetelefoon voor 100% hebtafbetaald. Je betaalt je smartphone dus afin 1 of twee jaar. Doordat je deze lasten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije gewone mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobieltje weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe telefonie abonnement een grotere databundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de collectie wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiele telefonie bedrijven bieden trouwens de oplossing om tijdens je telecomcontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een contract zonder smartphone van 24 maanden afsluit.}

  Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

  sommigemobiele telefonie bedrijven biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet over het algemeen bijbetalen.Extra kennis over tarieven, is vaak te vinden op de website van demobiel bellen bedrijven.

  Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

  De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestalook nieuwe lagere tarieven.

  Stap je over vantelecomprovider, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

  Wat is een SIM-only abonnement?

  Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

  Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

  Een SIM-only abonnement is een primabeslissing wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

  Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is ookdoelmatig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

  Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

  Pre’s Sim Only internet

  Een Sim Onlycontract boven een mobieltje pluscontract verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobieltjeabonnement bij je huidigeaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll to top