sim only abonnement vergelijken

Sim Only Providers Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn meestal nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om per slot vanrekening gebruik te kunnen maken van een simkaart van een anderetelecomaanbieder; dit kun je doen viaje huidige telecomaanbieder of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

De diverse Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een klein bedrag een Sim Only aankopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met smartphone, is hetvaak lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je abonnement permaand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementmogelijk is bij jouwtelecomprovider. Je kan dan het goedkoperemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

De nadelen van Sim Only

Een mogelijkschaduwzijde van een telecomabonnement is dat je alsklant zelf over eentoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit niet duurder is. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobieltje weghalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk abonnement zonder mobieltje voor jou het goedkopere is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is denken wij voldoende om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook mobiel bellen bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder smartphone van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een andereaanbieder?

Overstappers kunnen over het algemeen gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweaanbieder onderhandelt dan met deoude telecomaanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomaanbieder de overstap regelen. Denieuwe aanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleproviders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene providers metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (declusterdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eencontract inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. Sinds kort kun je ook hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénkeer moet betalen.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomaanbieder over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt onverwijld gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven