beste zorgverzekering 2

Studenten Zorgverzekering

Een ieder in Nederland moet geboden een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een paar minuten de goedkopere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt in de regel dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn vaak gezond en kunnen daarom veel geld overhouden door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Enkele zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op je wensen).

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het zinlooshoge kosten zijn).

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één maal pertwaalf maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt helemaal af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms iets later

Je betaalt nooit ogenblikkelijk in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het geboden eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jemeteen de beste zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En dat wil tenslotte iedereen? Want zeg nou zelf; het is tochverstandig om maandelijks wat geld over te houdenvoor andere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze wijze snel verdiend. Leesnu verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesnel allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw wensen het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het voordeligste bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In Nederland is iedereen vereisteen basisverzekering af te sluiten. Voor velen is het vaak tevens verstandigom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere kosten van zorg terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorgtwaalf maanden zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isnatuurlijkvervelend, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je watgeld over om extra veel snoep in teslaan!

Scroll naar boven