sim only abonnement vergelijken

Telefoon Abonnement Vergelijken Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enslimme service.

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een toestel hebt gekocht zijn de mobieleproviders na 1 twaalfmaanden geboden om zonderkosten de simlock eraf te halen. Binnen het eerste12 maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de toestel simlock vrij te maken. Ook als jeop een later moment je smartphone wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije telefoon te hebben,simlockvrije smartphones verkopen namelijk een stuk beter!

Pluspunten Sim Only maandelijks opzegbaar

Wat zijn de pre’s van eenelke maand opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een per maand opzegbaar Sim Only contract heb jealle vrijheid om je overeenkomst maandelijksop te zeggen. Ook ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er vijftelecomproviders die elke maand opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only elke maand opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- elke maandextra kost ten opzichte van een 1 jarig of 2 jarig contract.

De vijfpre’s van een Sim Only abonnement

Een Sim Only contractis aanzienlijk voordeliger dan een soortgelijk contractmet smartphone. Bij een abonnement met een nieuwesmartphone ontvang je vaak kortingen op de nieuwe telefoon, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de aanbieder het apparaattevens terugverdienen. Je kunt daarom meestal kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse mobieltje bijdrage,hierdoor valt het abonnement altijd duurderuit. Omdat er bij een Sim Only contractgeen nieuw apparaat zit, krijg je van de providereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde abonnement in combinatie met een mobiele telefoon. Je huidige apparaatmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij betekent dat je smartphone simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope providers kunnentot 80% voordeliger uitvallen dan eentelefoonabonnement met smartphone. Dat scheelt nogal.
 2. Maandelijks opzegbaar:Wie een contract aangaat met mobieltje , kan daar zo tweejaar aan vastzitten. Een Sim Only contract iselke maand opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het afsluiten van een Sim Onlycontract heb je gegokt hoeveel je maandelijks belt en smst. inderdaad weet je het niet zo goed. Dat geeft helemaalniet. Zat je er compleet naast? Dan kun je het Sim Only abonnement iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete mobiele telefoon : Wie een Sim Only contract afsluit,regelt zelf zijn smartphone. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere toestel die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal smartphones,maar je mag uit honderden smartphones je favoriet kiezen.
 5. Je oude smartphone magblijven: soms doet je oudetelefoon het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only abonnementhelemaal geen toestel aan teschaffen. Je oude smartphone hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft tevens niet. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de aanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Welk Sim Only abonnement het betere bij jou past hangt af van verscheidene factoren. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je toestel? Vind je het belangrijk dat je razend snel internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telefonie abonnement dat je nodig hebt en de maandelijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook telecom bedrijven die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

  Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

  Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobieltjes simlock vrij. Ergens nog een oudesmartphone liggen? De oudeprovider kan desmartphone vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de toestel tevens simlock vrijkunnen maken.

  Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

  De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

  Waarom een Sim Only abonnement?

  Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende providers metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandkosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

  Wat is een SIM-only abonnement?

  Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

  Bij een SIM-only contract ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

  Een SIM-only abonnement is een primabeslissing wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

  Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse telefoon tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is ookfunctioneel als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

  Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

  Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

  Wil je geld overhouden opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is gebondenaan van je telecomaanbieder. Niet alle aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jeovereenkomst eindigt bij jeaanbieder en sluitmeteen een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven