goedkoopste sim only

Telefoon Sim Only Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract vinden. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken

Continu meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjeaanschaffen en daar een SimOnly abonnement bij aankopen, of datklanten eerst voor een contract mettelefoon kiezen en na de contractduur overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly abonnement kun je zelf je toestelkiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van deprovider. Dit heeft twee grotevoordelen:

 • Je contract is veelgoedkoper
 • Je kunt zelf kiezen welkesmartphone je neemt (bijvoorbeeld je huidige telefoon)

  Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

  Sim Onlyabonnementen worden aangeboden doorverschillendeaanbieders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele providers,ook wel MVNO’s genoemd.

  Een netwerkaanbieder heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. Nederland kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

  Een virtueletelecomprovider wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich veelal op eenspecifieke doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inHolland:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Telfort (KPN)
  • Youfone (KPN)

  Voorbeeld berekening

  We nemen een telefoon als voorbeeld. Een nieuwe simpele smartphone kost los al gauw 769 euro. In combinatie met een telefoon met abonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse contract kost dan 50 euro, indien dit abonnement wordt aangegaan kost dit 970 euro per twaalf maanden. Bij een abonnement kost een vergelijkbaar mobiele telefoon met abonnement 30 euro, wanneer je de een mobile device los zou aanschaffen met een telecomabonnement is een contract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal telefoon met abonnement is dan ook handig voor de beller die zo simpel mogelijk een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te aankopen, daar waar een abonnement is een telecomcontract in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk betekent dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

  Kies het juiste Sim Only abonnement

  Om te bepalen welk internet en mobiel bellen abonnement voor jou het slimste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is normaal gesproken voldoende om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Hoe kun je het betere Sim Only providersvergelijken?

  Het vergelijken van telecomabonnement kunnen per periode anders zijn kan door allereerst de minimale batterij belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te niet groot internet en mobiel bellen abonnement kunnen per dag veranderen loopt het bedreiging buiten de bundel te bellen. De provider verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude smartphonerekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

  Bellen en smsen tezamen

  Bedenk voor het vinden het aantalverstandige testuren sms’jes. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Vandaag de dag zijn er per slot vanrekening diensten om te chatten als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunbelbundel. Kijk ook naar deprijs: soms kan een grotere of juist kleinere bundelgoedkoper zijn.

  Wat is het geschatte dataverbruik?

  Wie af en toe het nieuwsberichtenleest, WhatsAppt en heel af en toe Youtubekijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een contract van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel consumenten vanmobiel bellen bedrijven een tekrappe bundel, waarmee ze moeten bijbetalen. Het gebruik vanWiFi is ook een oplossing.

  Verschil tussen 3G en 4G netwerk

  een aantalaanbieders biedenook de mogelijkheid tussen 3G en4G aan. 3G is simpel genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,5megabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

  Vergelijk tot slot voor de duur van het internet en mobiel bellenabonnement. meestal geldt: ‘Hoe langer het abonnement, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het vinden eerst de ervaringen van voorgaandekopers. Kopershebben de mogelijkheid een maandovereenkomst aan te gaan om de telecom bedrijven uit te proberen. Bevalt detelecom bedrijven niet, dan is deafnemer na een maand vrij om te gaan. Bevalt demobiel bellen bedrijven al eenaantal maanden? Dan kan een jaarcontract een besparendekeuze zijn. Het is slimtevens de eenmalige installatiekosten te bekijken.

  Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

  Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De mogelijkheid hangt in de regel van meer dan een factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekostprijs voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementengedekt om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de keuzemogelijkheid van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar per slot van rekening kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenkeus maakt.

  Contract met een mobieltje

  Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten mobieletelefoon krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is deoptie voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuzemogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestalook nieuwe lage tarieven.

  Stap je over vantelecomprovider, dan wil jezeker wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

  Wat is een SIM-only abonnement?

  Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe smartphone.

  Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

  Een SIM-only contract is een primakeuze op welk moment je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

  Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse smartphone tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is ookdoelmatig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

  Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van belangdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

  Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

  Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeprovider zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement hangt af van je aanbieder. Enkele providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel contract kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst stopt bij jeprovider en sluitgauw een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven