beste zorgverzekering voor studenten

Unive Verzekering

Een ieder in ons land moet voorgeschreven een zorgverzekering vinden. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in enkele minuten de beste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jesnel en eenvoudig en simpel de bestpassende zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je enkele vragen over je situatie en wat jijvan invloedvindt. Onder andere of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het doorslaggevend vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze efficiënt en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en voordeligste zorgverzekering gevonden? Dan kun je diestantepede via ons aan gaan. Binnen 10 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het zinlooshoge kosten zijn).

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenuitbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jesubiet de beste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En dat wil jij immers ook? Want zeg nou zelf; het is op de keper beschouwdgeweldig om elkemaand wat euro’s over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze wijze snel verdiend. Leessnel verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesimpel allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor je gezin degoedkopere keusis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het slimste bijjouw gezin past, en overstappen maar!

In ons land is iedereen voorgeschreveneen basisverzekering af te sluiten. Soms tevens verstandigom een aanvullende verzekering te hebben waarmee jeandere uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het komende zorgkalenderjaar zul je wellicht anderekosten hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekerpijnlijk, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je watgeld over om extra veel lekkere dingen in tekopen!

Scroll naar boven