inboedelverzekering

Valt Fiets Onder Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare artikelen in je huis tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het meenemen van je iPad, of een meubelstuk met schade door water. Let er op dat vrijwel elke verzekeraar zijn eigen simpele voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je spullen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel ensimpel via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je simpel ensnel de inboedelverzekeringdie het slimste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenafsluiten.

Verschillende typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendeuitgebreide inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inboedeltevens extra kosten kan tegenkomen. Het is handig als dezetevens zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekbundelen uiteenlopendeapparatuur.

De meeste verzekeraars hebbeneen schadeherstelservice.

Scroll naar boven