Aanbieders Energie Vergelijken

Vergelijk Gas En Stroom Leveranciers

De energievergelijker berekent de laagste premie voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de kosten voor licht en gas apart en kan op deze wijze het juiste contract weergeven. De kosten voor stroom wordt berekend door de kosten voor elektriciteit, belasting, leveringskosten, de kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze manier kunt u precies uw verwachte kosten per jaar en kosten per kWh terugvinden. De kosten voor gas worden gevormd door de kosten voor gas, belastingen, leveringskosten, vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze manier kunt u precies de jaarkosten herleiden en de lasten per kilowattuur licht of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé manier om devoordeligsteenergiemaatschappij te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninguitsparen!

Pre’s van overstappen

  • Honderden euro’s geld besparen
  • Overstappen is compleetgratis
  • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
  • Profiteren van kortingen

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je tijdens het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar ook opbijvoorbeeld beoordeling, duurzaamheid,geldigsheidsduur en type contract. Je kunt duskiezen voor de goedkoopsteenergieleverancier, maar tevens voor de meest duurzame of deprovider met de goedkoperebeoordeling.

Overstappen is besparen

Wist je dat overstappen je een besparingkan opleveren van wel een paar honderd euro? Ben je sinds deopenbreking van de energiemarkt nog nooitovergestapt van energieleverancier, dan zou je besparingzomaar op kunnen lopen tot € 350.

Welke energieleverancier hetgoedkopere bij jou past, hangt af vanjouw voorkeur. Hou je van zekerheid? Kies dan voor eenenergieovereenkomst met vaste tarieven, zodat je zeker bent dat jegedurende de geldigheid van jecontract dezelfde premie voor stroom engas blijft betalen. Vind je het milieu belangrijk? Kies dan voor eenleverancier van groene energie. Demogelijkheid is aan jou!

Leveranciers vergelijken

Op onze website kun jeovereenkomsten van alleenergieaanbieders vergelijken. Wijgeven je een totaal overzicht van de markt. Met de meeste leveranciershebben wij een overeenkomst, waarmee we over hetalgemeen betere prijzen kunnen bieden. Tevens deenergieverzekeraars waar we geenovereenkomst mee hebben, worden getoond in de energievergelijker. Zo heb je eeneerlijk overzicht.

Online de goedkoopsteenergieaanbieders vinden

Onze website heeft de voordeligste energiebedrijven,acties, prijzen en aanbiedingen voor u in de energievergelijkerverzameld. Op basis van uw verbruik en adresgegevens kunt u demeest voordeligeenergieleverancier voor uw adres vinden. Met deenergievergelijking zet u alle energie aanbiedingen van de leverancierssimpel op een rij. Op die wijze kunt u de meestvoordelige energie vinden en kiezen.Uiteraard zijn er immer zaken waar u mee rekening dient te houden. Daarover vertellen wiju graag meer.

Dubbelcheck de energieprijzen met onze vergelijking

Dubbelcheck altijd de energieprijzenmet onze energievergelijking zodat u zeker weet tevens echt demeest goedkope prijzen krijgt. Metde voordeligste energieprijzenkunt u tot wel €600 per kalenderjaargeld overhouden. En deze hoge besparinggeldt dan met name voor de slapende consumenten. Dat zijn zij die nooit eerdereen energievergelijking hebben gedaan. Ze zijn al jaren bij de oude vertrouwdeleverancier en betalen dus nog een oud tarief die niet meer actueel is. Deenergieprijzen veranderen steeds. twee maal per twaalf maanden kondigen de energieleveranciersdan tevens nieuwe tarieven aan. energie bestaan uit de kosten per eenheid, belasting openergie, btw en netwerkkosten. Detarieven voor energie verschillenenorm per leverancier en tevens uwwoonplaats kan effect hebben op deprijs. Lange tijd bijdezelfde gas- en stroomleverancierblijven is niet kostenbesparend, daardoor is het important om metregelmaat uw maandlasten te vergelijken metandere aanbieders. Via onze websitevergelijkt u simpel de prijzen van meerdan 15 leveranciers.

Vaste energiekosten

Naast de tarieven voor energie bestaat de jaarrekening ook voor een deel uit vaste kosten, ookdeze kunnen enorm oplopen. Per jaar betaalt u voor licht gemiddeld algauw €275,00 vaste kosten per jaar en voor gas tevensnog een 215,00. Voor stroom heeft dit voornamelijk van doen met de teruggave energiebelasting en voor gas metde kosten voor de gasaansluiting en de huur vande gasmeter. Zoals bij vergelijk gas en stroom leveranciers.

Scroll naar boven