Energie En Gas Leveranciers Vergelijken

Vergelijk Leveranciers Energie

De energievergelijker berekent de voordeligste kostprijs voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de prijs voor stroom en gas apart en kan op deze wijze het voordeligste overeenkomst vaststellen. De kostprijs voor elektriciteit wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, kosten voor levering, de vastrechtkosten en de gemiddelde kosten voor onderhoud van het netwerk te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze manier kunt u exact uw verwachte jaarkosten en kosten per kWh terugvinden. De kosten voor gas worden vastgesteld door de kosten voor gas, belastingen, leveringskosten, kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud op te tellen en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze manier kunt u exact de kosten per jaar herleiden en de prijs per kilowattuur licht of per kubieke meter gas.

Energie vergelijken is dé wijze om degoedkoopsteenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeningbesparen!

Voordelen van overstappen

 • Honderden euro’s besparen
 • Overstappen is compleetgratis
 • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
 • Profiteren van kortingen

Energie vergelijken en overstappen kan aanstonds op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenontvangen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Tevens zeggen wij, als datnodig is, het energiecontract bij je huidige leverancier op. Jehebt altijd veertien dagenwettelijke bedenktijd en gedurende het overstapproces blijfje gewoonaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

Overstappen is geld besparen

Wist je dat switchen je een besparingkan opleveren van wel honderden euro’s? Ben je sinds deopenbreking van de energiemarkt nog nooitgewisseld van energieleverancier, dan zou je besparingzomaar op kunnen lopen tot € 300.

Welke energiemaatschappij hetbeste bij jou past, hangt af vanjouw voorkeur. Hou je van zekerheid? Kies dan voor eenenergiecontract met vaste tarieven, zodat je zeker bent dat jegedurende de geldigsheidsduur van jeovereenkomst dezelfde premie voor stroom engas blijft betalen. Vind je het milieu belangrijk? Kies dan voor eenleverancier van groene energie. Demogelijkheid is aan jou!

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij altijd rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Tevens ben je dan de eventuelewelkomstbonus kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal verwerven hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energiecontract binnen 2maanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energiecontractgaat dan in op het moment dat je huidige contract afloopt.

Stap over naar de goedkoopste energieleverancier

Gebruik onze energievergelijker om demeest voordeligeenergiemaatschappij te vinden. Filter op energiesoort of contractof zelfs alleen op energie in plaats van energie en gas. Het is allemaal een mogelijkheid op welk moment u begint met energievergelijken. U kunt zo secuur mogelijk zijn waar het de energieprijzen aangaat maar tevens op hetfeit of het energiebedrijf u duurzame stroom kan leveren. Het filterenscheelt u een hoop uitzoeken waarmee het energievergelijken een stuk makkelijker wordt. Er zijn Nederlanders dieliever gaan voor een variabel tarief en niet willen vastzitten aan eenlangdurig energiecontract. De andere consument prefereert eenvoudiggrijze stroom zonder poespas.

Dubbelcheck de energieprijzen met onze vergelijking

Dubbelcheck te allen tijde de energieprijzenmet onze energievergelijking zodat u zeker weet ook echt demeest goedkope prijzen krijgt. Metde meest goedkope energieprijzenkunt u tot wel €600 per jaargeld overhouden. En deze hoge besparinggeldt dan met name voor de slapende consumenten. Dat zijn zij die nooit eerdereen energievergelijking hebben gedaan. Ze zijn al jaren bij de oude vertrouwdeleverancier en betalen dus nog een oud tarief die niet meer actueel is. Deenergieprijzen veranderen steeds. twee maal per kalenderjaar kondigen de energieaanbiedersdan ook nieuwe prijzen aan. gas en licht bestaan uit de kosten voorverbruik, belasting openergie, btw en vastrechtkosten. Deenergietarieven schelenontzettend per energieleverancier en ook uwlocatie kan effect hebben op demaandprijs. Enkele jaren bijeenzelfde leverancierblijven is niet kostenbesparend, daardoor is het interessant om metregelmaat uw kosten te vergelijken metandere aanbieders. Via hiervergelijkt u snel de prijzen van meerdan 15 energieleveranciers.

Stappen energievergelijker

 • Vul uw postcode in om de beschikbaregas- en stroomleveranciers te vinden.
 • Geef uw metertype aan en typewoning.
 • Vul het aantal inwoners van uwgezin in.
 • Wanneer u uw preciezejaarverbruik bij de hand heeft kunt u deze tevensinvullen.
 • Kies de gewenste contractduur en duurzaamheid.
 • Klik op ‘Start met vergelijken’.
 • Vergelijk de voordeligsteaanbiedingen! Tip: Gebruik ‘Meer informatie’ om een beter beeld tekrijgen van de deal
 • Klik op aanvragen om uw overeenkomst afte sluiten! Zoals bij vergelijk leveranciers energie.

Scroll naar boven