beste sim only

Vergelijk Mobiel Abonnement Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuzemogelijkheid. Bij Beleasy vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Simyo.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Loopt de duur van jeabonnement van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over smartphone die je hebt en heb jegeen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone , dan is hetgewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Sim Only alleen bellen

Met een Sim Onlyalleen bellen abonnement, kunt u alleen bellen. Ideaal voormensen die liever bellen dan sms’en. Als u een mobieletelefoon heeft kunt u vrijwel altijdeenvoudiggebruik maken van internet wanneer er WiFi in de buurt is. Ukunt Sim Only vergelijken en zienwelk contract en welketelecomprovider hetvoordeligste bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder meer kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieordinaireformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Sim Only met 4G

Net zoals bij een ‘normaal’ abonnement, is het bij een Sim Only contracteen optie om voor 4G mobiel internet te kiezen. Hetvoordeligste Sim Only 4G contract is al vanaf €2,50 permaand af te sluiten. Hiervoor krijg je echterbitter weinig mobiele data, wat kan zorgen voor eventuelekosten buiten de bundel.

Het meest voordelige 4G Sim Onlycontract met ten minste1000MB internet, is aan te gaan vanaf €7,50. Demeest brede 4G abonnementenkosten meer dan €12,50 per maand. Hiervoor krijg je 10 GB interneten onbeperkt bellen en sms’en. Meer dan genoeg dus, zelfs voor de extremegebruiker.

Hints engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementis soms tevens goedkoop! En tevens zeker als je al in het bezit bent van eenmooie mobieltje . Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw contract zonder mobieletelefoon en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwesmartphone te halen is er dezogenaamde “SimOnly”. Een telecomabonnement is een telecomcontract waarbij je alleen een simkaartbestelt en dus zelf een mobieletelefoon die je al hebt gebruiken kunt. Het voordeelhiervan is dat de kosten die je per maand betaaltheel erg lager zullen zijndan bij een contract metmobieltje . Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een telecomabonnement koopt voor €13 tot €23 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eenmobieltje pasaanvangen bij dertig euro. Je bespaart al gauw 40% of meer op de kosten van je Sim Only abonnement. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je rekeningen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere MB bundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de collectie wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de mogelijkheid om tijdens je telecomcontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Hoe kun je het voordeligste Sim Only providersvergelijken?

Het naast elkaar leggen van van telecomabonnement kunnen per paar weken verschillen kan door allereerst de minimale collectie belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te niet groot telefonie abonnement kunnen per dag verschillen loopt het gevaar buiten de bundel te bellen. De aanbieder verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude telefoonrekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

Bellen en smsen tezamen

Bedenk voor het vinden het aantalslimme testuren sms’jes. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Op hetmoment zijn er tenslotte chatdiensten als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunbeltegoed. Kijk met name naar deprijs: soms kan een grotere of juist kleinere bundelinteressanter zijn.

Wat is het geschatte dataverbruik?

Wie af en toe het laatste nieuwsleest, WhatsAppt en heel af en toe series op Netflixkijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een abonnement van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel afnemers vanaanbieders een tekrappe bundel, waarmee ze moeten bijbetalen. Het gebruik vandraadloos internet is ook een oplossing.

Verschil tussen 3G en 4G netwerk

sommigeaanbieders biedenook de keus tussen 3G en4G aan. 3G is snel genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,vijfmegabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

Vergelijk tot slot voor de duur van het telefonieabonnement. gewoonlijk geldt: ‘Hoe langer het abonnement zonder smartphone, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het vinden eerst de ervaringen van voorgaandeafnemers. Klantenhebben de optie een maandovereenkomst aan te gaan om de telecom bedrijven uit te proberen. Bevalt deSim Only aanbieder niet, dan is deconsument na een maand vrij om te gaan. Bevalt deprovider al enkele maanden? Dan kan een contract voor eenjaar een besparendekeuze zijn. Het is interessantook de eenmalige installatiekosten te bekijken.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste providers brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleaanbieders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestalook nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleaanbieders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. Sinds kort kun je ook hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénmaal moet betalen.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je zoekt naar een Sim Only? Vindt hier demeest voordelige Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen omsnel en eenvoudig het voordeligste Sim Only abonnement tevinden en om het Sim Onlyabonnement dan af te sluiten. Om hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement aan te gaan moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeper maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je snel je verbruik berekenenvoor onder andere de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je per maand verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetgoedkoopste Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jesnelen simpel het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest goedkope contractgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en vervolgens kun je het Sim Only abonnementaan gaan bij detelecomaanbieder.

Scroll naar boven