opstalverzekering

Vergelijk Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel simpel. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het goedkoperebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door onderandere brand, bliksem of storm. Hier kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op kostprijs én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar uiteraardtrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Op de keper beschouwd wordt je meestal door de bank welvereist om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenvanzelfsprekend wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de goedkopere opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je onmiddellijk de 3 betere dealsvoor je opstalverzekering dieje ook aanstonds online kunt afsluiten. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt allichttevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens linearecta de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op 1 website,easy toch?

Woonverzekering afzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je meestal je huis in Holland. Je kunt danzeker tevens de inboedel-en opstalverzekeringannuleren. In dit geval geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenopzeggen per de datum dat je jouwuitschrijft uit Holland. Verkoop je jehuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan gelden er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de huis en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd deslimste optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezesubiet vinden.

Voorkom onderverzekering

Zorg ervoor dat je je opstal voor het juiste bedragverzekert. Als je onderverzekerd bent, krijg je namelijk niet hetcomplete gebrekenbedrag uitbetaald. Zoekdaarom een opstalverzekering metherbouwwaardegarantie. De herbouwwaarde is het bedrag dat je benodigd om je huis op dezelfde plek en op dezelfde wijze tebouwen.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je onder meer verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit makkelijkdoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Meestal kun je je opstalverzekering tevens onlineannuleren op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij sommigeopstalverzekeringsmaatschappijen kun je jouw opstalverzekering pas maandelijks afzeggen na de eerstecontracttermijn van een jaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder annuleren. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet meestal eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal verzekerd bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe woning} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een houten vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven