rechtsbijstandverzekering

Vergelijk Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeproblemen. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering beëindigen

Sommige rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het eerstekalenderjaar dagelijksannuleren met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaardenvan de polis.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Wat een rechtsbijstandverzekeringkost hangt af van de bescherming dieje kiest. Hoe meer je wil verzekeren, hoe hoger de premie.Ook is de prijs afhankelijk vanje gezinssamenstelling. Als je geen partner hebt is een rechtsbijstandverzekering voordeliger dan wanneer je bijvoorbeeld inwonende kinderen hebt.Een aantal verzekeringsmaatschappijenhebben een eigen risico. Je betaalt dan minder kosten permaand, maar je krijgt bij rechtshulp een lager bedraguitbetaald omdat dit eigen risico er eerst vanafwordt getrokken.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt in de regel een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischconflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt unochtans alleen in als udaadwerkelijk een juridisch conflict heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftvaak erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of immers liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijenvaak dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de kosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus ook kosten betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelinteresse hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch probleem voordoet.

Verschillende typen rechtsbijstandverzekeringen vergelijken voor vergelijk rechtsbijstandverzekering,vergelijk-rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering werkt doorgaans met verschillende vergoedingen. Bij rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkenis het van belang te weten welke dekking er gekozenmoet worden.

Bijde woondekking worden problemen met de verhuurder vande woning gedekt. Ook problemen met de aankoop van een koophuisontvangt juridische bijstand middels dezerechtsbijstandsverzekering, evenals een probleem met deburen.

Scroll naar boven