sim only aanbieding

Vergelijk Sim Only Abonnementen

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na één twaalfmaanden verplicht om voor niks de simlock eraf te halen. Binnen het eerstekalenderjaar kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je smartphone wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije toestel te hebben,simlockvrije smartphones verkopen namelijk een stuk beter!

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphone waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobiele telefoon aan te schaffen, dan is hetslim om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

De meeste providers bieden Sim Only abonnementen aan waarbij deinhoud van de service(batterijdata, minuten en sms’jes per maand) veel identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij onmiddellijk een nieuwe mobiele telefoon wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Telfort en Simpel.

De voordelen van Sim Only

Door het hebben vaneen Sim Only abonnement, geef je minder aan vaste lasten. De meeste mensen betalennamelijk meer voor desmartphone bij hunbelcontract, dan voor hunuiteindelijke gebruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk internet en mobiel bellen abonnement voor jou het slimste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is waarschijnlijk genoeg om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen in deregel gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomaanbieder onderhandelt dan met deoude provider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe aanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Wat voor telefooncontract sluit jij af?

Veel mobieltje gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keus hangt vaak van meer dan één factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en depremie voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only continu populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de keuzemogelijkheid van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar tenslotte kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftalvorens je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Contract met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis smartphone krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met in de regeltevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly abonnement uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige provider of met departij waarbij je het Sim Onlycontract gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Vervolgens zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’contract eindigt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandetevens regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeaanbieder. Wel zosimpel.

Overstappen naar een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder levert zeker voordelenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigsheidsduur van het contract.

Hoe kan een Sim Only internet contract verlengd worden?

Bij het verlengen van je telefoonabonnement kun je kiezen om je Sim Only abonnement met 1 12 maanden of met twee jaar te verlengen. Sommige providers bieden je zelfs de optie aan om elke maand te verlengen. De keuzemogelijkheid tussen deze drie mogelijkheden is persoonsgebonden. Het hangt allemaal af van de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen. In de regel geldt dat wanneer je een Sim Only abonnement voor langere tijd aangaat je interessanter uit bent dan op welk moment je kiest voor verlenging van 1 twaalf maanden of maandelijks. Het grote gewin bij het verlengen met 1 twaalf maanden is dat je over 12 maand kunt kijken of het telefoonabonnement nog past bij je wensen en mocht je toestel niet meer naar behoren werken dan kun je het contract ook verlengen met een nieuw mobiele telefoon.

Scroll naar boven