onbeperkt data sim only

Vergelijk Telefoonabonnementen Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over mobiele telefoon die je hebt en heb jegeen behoefte om te opwaarderen naar een nieuwer mobieltje , dan is hetverstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2jaren x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driegangbareformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

De diverse Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een nihil bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter ook voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met telefoon, is hetin de regel lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je contract elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contractmogelijk is bij jouwaanbieder. Je kan dan het slimstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een een mogelijkheidgebrek van een telefonie abonnement is dat je alsconsument zelf over eentelefoon moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de telecomprovider waarbij de telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk Sim Only abonnement voor jou het beste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is waarschijnlijk voldoende om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder smartphone van 24 maanden afsluit.}

Vergelijken van Sim Only abonnementen loont

We blijven het zeggen, maar het is ook echt waar.Net als het vergelijken van de prijzen van jesmartphoneabonnement, energieleverancier,zorgverzekering eninternetabonnement kun je ook flink geldoverhouden op de uitgaven van je contract zonder mobieletelefoon. De prijzen van een Sim Only abonnement kunnen per periodeverschillen en zijn per provider anders. Als je ervoor kiest om over testappen naar een andere provider met een telecomabonnement is het aan te raden om gebruik te maken van een Sim Only vergelijkingssite. Zo weet jezeker dat je nooit te veel betaalt. Wij assisteren je graagen tonen je een uitgebreid overzicht van alleaanbieders en hunaanbiedingen. We werken de prijzen dagelijks bij zodat ze altijd bij de tijd zijn.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandlasten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (degroepdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee kalenderjaar. Sinds kort kun je ook hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je per slot vanrekening een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1maal moet betalen.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gedektdoor diversetelecomproviders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueleaanbieders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. dit land kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zichveelal op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven