goedkoopste autoverzekering van nederland

Voordelige Autoverzekering

Door te vergelijken op deze website vind je de betere autoverzekering. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Autoverzekering annuleren

Wil je de autoverzekeringopzeggen? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering in de meeste gevallen binnen een maand stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je lopendeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenpremieverhoginginvoert of de doorsneevoorwaarden vernieuwde,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn stopzetten.

No-claimbeschermer

Sommigeautoverzekeringsmaatschappijen geven tevens deoptie om je aanvullend te verzekeren met eendekking van je no-claim. Met deze beschermerkun je één keer per 12maanden schade claimenzonder dat de kosten van de verzekering van je auto verhoogd wordt en zonder dat je no-claimkortingverlaagd wordt. Het verhalen van deze gebreken heeftdaarentegen wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het daardoor een optie dat je maandprijs wel verhoogd wordtals gevolg van het verlagen van het aantalgebrekenvrije jaren.

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste verzekering voor je auto. De gebrekendie je met je auto veroorzaakt wordt vergoed, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco. Naast de WA-dekking, wordt nuook de schade aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenbotsing) wordt niet betaald.
  • All Risk (tevens wel WA + volledig casco genoemd.Alles wat onder beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt tevens alle schade aan jeeigen auto vergoed.

De keuze voor debescherming hangt af van het bouwtwaalfmaanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: kwaliteit is tevensbelangrijk. Ga je bij ons je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de juiste optie kuntmaken. Hier is meer te zien: voordelige autoverzekering

Scroll naar boven