inboedelverzekering afsluiten

Wa En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw spullen. Deze verzekering dekt de gebreken ontstaan door bijvoorbeeld vuur, inbraak en storm. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en bijbehorende eigenschappen en sluit de betaalbare verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel ensimpel via deze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eeninteressantekeuzemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens dekt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendeveelomvattende inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze hintsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de goedkoopste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandeaanwijzingen vind je debeste en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeringsmaatschappij nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die geldigheid nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment opzeggenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenalledaagseeen looptijd van 1 kalenderjaar (tenzij je zelf kiest voor eenduur van 5 jaar).

Na een 12 maanden kun jede verzekering elk moment beëindigen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeraar kun je hetbetere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven