inboedelverzekering ing

Wasmachine Kapot Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw spullen. Deze verzekering dekt de schade als gevolg van onder andere vuur, diefstal en het weer. De goedkoopste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze eenvoudige vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en de daarbij horende voorwaarden en sluit de gekozen verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel ensimpel via onze website.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eeninteressanteoptie. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera aankopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens dekt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diverseuitgebreide inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Vind de voordeligste opstalverzekering

Op zoek naar een goedkope inboedelverzekering? Met onderstaandetips vind je degoedkopere en voordeligste inboedelverzekering.

Wisselen van verzekering is een stuk simpeler geworden. Hebje een inboedel- of opstalverzekeringafgesloten vóór 1 januari 2010, dan moet deverzekeraar nu zelf, en op tijd, laten weten perop welk moment de verzekering automatisch wordt verlengd.Ook moet hij kiezen tot welke datum je nog kuntopzeggen.

Laat je de verzekering automatisch verlengen, dangelden na die geldigsheidsduur nieuweregels: je kunt de verzekering dan elk moment opzeggenmet een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Inboedel- en opstalverzekeringen die je nu afsluit,hebbenordinaireeen duur van 1 jaar (tenzij je zelf kiest voor eenlooptijd van 5 jaar).

Na een kalenderjaar kun jede verzekering elk moment opzeggen, met een opzegtermijnvan 1 maand.

Naar welke verzekeringsmaatschappij kun je hetbetere overstappen? Bekijk het in eenoogopslag.

Scroll naar boven