rechtsbijstandverzekering zzp

Wat Doet Een Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltuiteraard niet te veel premiebetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je jouw van juridische hulp bij eenprobleem. Vrijwelaltijd kun je tevens advies inwinnen als er nog geenconflict is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een conflict. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakmeestal uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig uitbetaald. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezeonkosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Een rechtsbijstandverzekeringbeschermt u echter niet alleen tegen de onverwachte kosten voorjuridisch advies bij een conflict. Ookkunt u vaak zonder kosten juridisch advies inwinnenvia uw verzekeraar als er helemaal nog geen sprakeis van een conflict. Zeker op het moment dat ubijvoorbeeld een contract af moet sluiten kan het interessant zijn om hierover advies te krijgen van een jurist. Dezejuristen werken voor deverzekeraar waarbij u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Mocht het weltot een probleem komen, dan zullen deadvocaten of juristen u helpen bij het bemiddelen met eentegenpartij. In het geval dat het bemiddelen door advocatenof juristen geen effect heeft en er een rechter aan te pas moet komen, dan wordt de zaak vaakuitbesteed.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n situatie zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekerde verder helpen. In enkelesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan uitbetaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan noodzakelijk zijn in juridischeproblemen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekeringnemer vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat dekostprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het belangrijkeerst de gehele overeenkomst goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven