vergelijk rechtsbijstandverzekering

Wat Is De Beste Rechtsbijstandverzekering

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfheeft. Het kan altijd voorkomen dat u in een juridischprobleem betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kansimpel in de papieren lopen. Het is daaromslim om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop onze website.

Wat Is De Beste Rechtsbijstandverzekering: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarmee je jouwletterlijk voor rechtsbijstand ofwel juridische hulp verzekert.Als je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekeringkrijg je hulp van advocaten die werkzaam zijnbij je rechtsbijstandverzekeraar. De juridische hulp is danverzekerd. En dat is slim. Een advocaat kost per uur kost namelijk rondom hetzelfde als wat een rechtsbijstandverzekering per 12 maanden aan premie kost.

Als je een rechtsbijstandverzekeringafsluit kun je kiezen voor verscheidenedekkingen. Zoals de bescherming ‘consument’, de bescherming‘inkomen’, ‘wonen’ en ‘verkeer’. Heb je al een rechtsbijstandverzekering en wil je een beschermingtoevoegen? Maak dan eerst een nieuwe vergelijking van rechtsbijstandverzekeringen. Het kan zijn dat een andereverzekeraar beter past bij jouw situatie. Alsje een bescherming wilt stopzetten, heb je meestal 1 maand opzegtermijn.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt in de regel een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een optiejarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischprobleem verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uniettemin alleen in als udaadwerkelijk een juridisch geschil heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftover het algemeen erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of tenslotte liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Rechtsbijstandverzekeraars brengenhier tegenin dat zij vaak honderdenjuristen (en soms ook advocaten) indienst hebben die over het algemeen binnengespecialiseerde afdelingen werken. Bovendien, zo stellen zij, heeft eenadvocaat die op basis van een uurtarief werkt juist belang bij (te) langdoorprocederen zelfs als dit niet in het belang van zijn cliënt is.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelinteresse hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële uitbetaling in het geval vanconflicten, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het af en toe wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeraar. Het kan voorkomendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijkseprijs voor depremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven