de goedkoopste autoverzekering

Wat Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de meest geschikte verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Heb je ook een gebrekenverzekering voor inzittenden, dan is de ongevallenverzekering voor inzittenden overbodig. De overlap in dekking is te groot, waardoor je zinloos veel extra premie betaalt. Dat wil je vanzelfsprekend liever niet! Met de schadeverzekering krijg je de werkelijk geleden schade uitbetaald in plaats van een eerder bepaald uit te keren bedrag. De bescherming is vrijwel altijd voor schade tot een miljoen euro. Autoverzekering vergelijken.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem in relatie tot je auto hebt, kun je juridische bijstandgebruiken. Dit kan een conflict zijn alsgevolg van een aanrijding, maar onderandere tevens een conflict met jeautomonteur. Enerzijds kun je danrechtsbijstand ontvangen waarbij ersprake is van juridische hulp als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandverkrijgen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt gedekt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te zijn. Wat er precies wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en deverzekeringsmaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto vergoed.Dit geldt echter niet voor alle situaties.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer men een nieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele aanvullendeverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet meteeneen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan belangrijk vindt. Zo is het een mogelijkheidom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eencalamiteit, of kunt u bijvoorbeeld het glas aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: wat is een autoverzekering

Scroll naar boven