rechtsbijstandverzekering afsluiten

Wat Is Een Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Wat Is Een Rechtsbijstandverzekering: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarmee je jeletterlijk voor rechtsbijstand ofwel juridische hulp verzekert.Als je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekeringkrijg je hulp van advocaten die werkzaam zijnbij je rechtsbijstandverzekeraar. De juridische hulp is danverzekerd. En dat is slim. Een advocaat kost per uur kost namelijk rondom hetzelfde als wat een rechtsbijstandverzekering per jaar aan maandprijs kost.

Als je een rechtsbijstandverzekeringafsluit kun je kiezen voor verschillendedekkingen. Zoals de bescherming ‘consument’, de bescherming‘inkomen’, ‘wonen’ en ‘verkeer’. Heb je al een rechtsbijstandverzekering en wil je een dekkingtoevoegen? Maak dan eerst een nieuwe vergelijking van rechtsbijstandverzekeringen. Het kan zijn dat een andereverzekeraar beter past bij je situatie. Alsje een dekking wilt stopzetten, heb je meestal één maand opzegtermijn.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Niet alle consumenten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn ook organisaties die hun leden hulp bieden bijbepaalde problemen, zoalsANWB en een vakbond.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Niet alle verzekeraarswerken met een eigen risico en bovendien is het eigen risicobedrag perverzekeraar verschillend. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan per maand behoorlijkwat schelen op de maandprijs.

Scroll to top