goedkoopste autoverzekering van nederland

Wat Kost Een Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de betere verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeringsmaatschappijanders geregeld. Soms is heteen 24 uren, een maand, maar een jaar komtook wel voor. Voor verzekeraars die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eenordinairecontracttermijn van maximaal eenjaar. Na die 12 maanden mag je dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je autoverzekering.

Autoverzekering vergelijken: zo werkt het

Onze website probeert debeste autoverzekering voor jouwsituatie te vinden zonder dat je er zelf veel moeiteaan kwijt bent. Je autoverzekering vergelijken is heel goed tedoen: na het invullen van slechts vier vragen zie jeacuut wat voor jou de drieslimsteverzekeringpolissen zijn. Devoordeligste autoverzekering kun je via onzewebsite aanklikken en je wordtdoorgelinkt naar de site vande verzekeraar.

Wil je verder neuzen? Dan kun je tevens alleandere autoverzekeringen overwegen. Of er enkele naast elkaar zetten. Je kunt eerst jeoptie op de website bekijken ofacuut een verzekering voor je auto afsluiten op de sitevan de autoverzekeraar. Zo snel is deverzekering voor je autote vergelijken op deze website.

De verschillende typen autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf kiezen welke type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis op zijn minst verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet betaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle situaties.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietbetaald krijgen. De meeste klanten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een gloednieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde zakenhiervan belangrijk vindt. Zo is het een optieom u aanvullend te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld de autoruiten extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u rijdt zonder schade, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: wat kost een autoverzekering

Scroll naar boven