vergelijk rechtsbijstandverzekering

Wat Kost Een Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Onderandere als je wordt ontslagen omdat het bedrijf gaat reorganiseren. Een rechtsbijstandverzekeringvergoedt de kosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering annuleren

Sommige rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentannuleren. Andere kun je pas na het 1stejaar dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de polisvoorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Wat een rechtsbijstandverzekeringkost is afhankelijk van de bescherming dieje kiest. Hoe meer je wil verzekeren, hoe hoger de premie.Ernaast is de premie afhankelijk vanje gezinssamenstelling. Als je geen partner hebt is een rechtsbijstandverzekering voordeliger dan opwelk moment je onder andere inwonende kinderen hebt.Niet alle verzekeraarshebben een eigen risico. Je betaalt dan minder kosten permaand, maar je krijgt bij rechtshulp een lager bedraguitgekeerd omdat dit eigen risico er eerst vanafwordt getrokken.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Een aantal mensen dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn ook organisaties die hun leden hulp bieden bijexpliciete problemen, zoalsVereniging Eigen Huis en de vakbond.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle uitbetaling in het geval vangeschillen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het af en toe wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeraar. Het kan verkerendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen geschillen verwachten en uw maandelijksepremieprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top