opstalverzekering verplicht

Woonhuisverzekering Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel eenvoudig. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de voordeligste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het slimstebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen bijvoorbeeld een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door ondermeer brand, bliksem of storm. Bij ons kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op kosten én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar allichttrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Tochook wordt je normaal gesproken door de bank welvoorgeschreven om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenuiteraard wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de slimste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je linearecta de 3 slimste dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens onverwijld online kunt afsluiten. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier ook te allentijde bij. Je kunt natuurlijkook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook meteen de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op 1 website,easy toch?

Woonverzekering afzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je in het algemeen je huis in Nederland. Je kunt danallicht tevens de inboedel-en opstalverzekeringannuleren. In dit situatie geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenbeëindigen per de datum dat je jouwuitschrijft uit dit land. Verkoop je jouwhuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De simpelstemanier om de herbouwwaarde vast te stellen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typewoning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeringsmaatschappijenverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis om te onthouden. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde manier teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet je verzekeraarvoor welk bedrag jouw opstal gedekt moet worden. Met de herbouwwaardemeter dieverwerkt is in onze vergelijker wordt de herbouwwaarde van je huis berekend. Dezevoorkomt dat je onderverzekerd bent. En daardoor ben jezelfs verzekerd tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder meer een rieten dak? In specialegevallen is het verstandig om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Voorkom onderverzekering

Zorg ervoor dat je jouw opstal voor het juiste bedragverzekert. Als je onderverzekerd bent, krijg je namelijk niet hetvolledige schadebedrag vergoed. Zoekdaarom een opstalverzekering metherbouwwaardegarantie. De herbouwwaarde is het bedrag dat je benodigd om je huis op dezelfde plek en op dezelfde wijze tebouwen.

Opstalverzekering verplicht

In een opstalverzekeringverplicht? Nee, het is wettelijk nietvereist om een opstalverzekering af te sluiten. Heb je een koophuis of ben jejouw van een huis te kopen, en heb je dus eenhypotheek lopen of nodig? Dan geboden dehypotheekverstrekker je vaak wel om eenopstalverzekering af te sluiten. Zois de hypotheekverstrekker er tenminste zeker van dat je jouw hypotheeknog kunt terugbetalen in het geval je opstal enormegebreken oploopt. Je opstal heeft namelijk een grote waarde, en al datgeld kunnen de meeste mensen niet zomaar ophoesten. Alsje een opstalverzekering hebt, wordtde geleden schade uitbetaald door jeopstalverzekeraar. De meeste hypotheekverstrekkers willen daarom dat de opstalverzekering begint op de dag dat de woning wordt opgeleverd.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven