de goedkoopste autoverzekering

Zakelijke Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken op onze website vind je de betere verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Autoverzekering beƫindigen

Wil je de autoverzekeringannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeringsmaatschappij zal jouw autoverzekering zoals verwacht binnen een maand stoppen. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je oudeverzekering van jeauto op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeringsmaatschappij eenverhoging van de premiedoorvoert of de voorwaarden aapast,dan mag je de verzekering van je autozonder opzegtermijn stopzetten.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extradekkingen nemen, zoals hulp bijpech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de premieextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt meteen afsluiten wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pluspunten van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  gauw wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je op deze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jeook de voordeligste verzekering voor je auto. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigengebreken niet.
  • WA + beperkt casco (ook wel WA plusgenoemd). Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nuook de schade aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door bijvoorbeeld eenongeluk) wordt niet vergoed.
  • WA + volledig casco (tevens wel All Riskgenoemd).Alles wat onder beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto vergoed.

De keuze voor dedekking hangt af van het bouw12 maanden en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: kwaliteit is tevensbelangrijk. Ga je op deze website je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste keuzemogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: zakelijke autoverzekering vergelijken

Scroll to top